Sociální asistent

Úkolem sociálního asistenta je pomáhat lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Pracovními činnostmi jsou - zjišťování skutečné situace v rodinách, které mají problémy s nevyhovujícím bydlením, s neúnosnou finanční situací, s požíváním alkoholu či drog některého člena rodiny, kde je obava o nedostatečnou péči o děti apod. - jišťování skutečné situace občanů, kteří z důvodu vysokého věku, nemoci nebo jiného postižení nejsou schopni se o sebe sami postarat - vedení rozhovorů s občany, pozorné naslouchání jejich problémům a vytváření vlastního názoru na situaci - hledání řešení situace spolu s postiženým občanem, poskytování potřebného sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství včetně pomoci při podávání různých žádostí a formulářů - příprava klientů na ústavní péči - zabezpečování pečovatelské služby v příslušném územním celku včetně kontrolní činnosti - asistence při realizaci umísťování obtížně vychovatelných dětí a mladistvých do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů - sociální práce mezi uprchlíky, bezdomovci, příp. i agresívními jednotlivci - činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti - doporučování občanů na další odborné instituce a odborníky - sepisování záznamů o jednotlivých sociálních případech.

Povolání je vykonáváno jak v kancelářích úřadů tak i v domácnostech občanů - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, je ale třeba počítat s různými lidskými typy, s nimiž se přijde do kontaktu, včetně nepříjemných nebo dokonce agresívních.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, psací potřeby, spisové materiály a hlavně mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru střední odborné školy se sociálním nebo se sociálně právním zaměřením, vztah k lidem, schopnost empatie (vcítění se do situace do druhého), takt, schopnost jednat s lidmi, kultivovaný zjev a vystupování, správnost úsudku, trpělivost.

Jedná se o povolání, které na trhu práce v současnosti nepatří mezi příliš žádané, ale z hlediska světových trendů by mělo být perspektivní.