Směnárník

Úkolem směnárníka je zajišťovat směnárenské služby klientům a zpracovávat hotovostní peněžní transakce v české i zahraniční měně. Pracovními činnostmi jsou - provádění směnárenských operací v tuzemské a zahraniční měně podle požadavků klientů - informování klientů o možnostech a podmínkách nákupu a prodeje valut - pokladní činnost ve směnárně - zaznamenávání všech směnárenských transakcí a porovnávání s pokladní hotovostí, vedení předepsané evidence o provedených operacích, ukládání svěřených hodnot a dokladů předepsaným způsobem - kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti přijímaných peněz - v případě, že směnárník je přímo majitelem směnárny, nákup české i cizí měny v potřebném množství, vedení vlastní směnárenské firmy (tj. např. vedení účetnictví, komunikace s finančním úřadem apod.).

Povolání je vykonáváno v prostorách bank a směnáren, místo směnárníka zde je za přepážkou. Nepříznivé projevy pracovního prostředí se tu nevyskytují, s výjimkou případné práce na směny.

Pracovními prostředky jsou zařízení pro počítání bankovek, počítač.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou, soustředěnost, přesnost, počtářské schopnosti, spolehlivost.

Po značném nárůstu pracovních míst v oblasti bankovnictví a směnárenství v minulých letech, se zdá, že trh práce je těmito profesemi nasycen. Směnárník ovšem - je-li schopný - také může být podnikatelem a provozovat vlastní směnárnu.