Sklář

Úkolem skláře je zhotovovat výrobky z dutého, lisovaného a technického skla. Pracovními činnostmi jsou - tvarování výrobků ze skloviny nabíráním ve formách i bez forem, rozfukováním a foukáním, roztáčením, nalepováním, vytvářením od ruky i vícenásobným ohřevem - foukání vánočních ozdob z volné ruky i do forem - tvarování kombinovaných a tvarově členitých sklářských výrobků dutého skla z různých druhů skloviny foukáním, konečným tvarováním, nálepy, včetně tvarování hubiček džbánů, stonků hrdel apod. - tvarování hutních figurek a foukání figurek individuálního charakteru z více druhů barev ve spolupráci s výtvarníkem - tvarování uměleckých výrobků ze skla z volné ruky - zhotovování skleněných a ozdobných předmětů ručním nabíráním nebo strojním lisováním a ručním individuálním dotvarováním - přilepování a leštění výrobků ohněm včetně seřizování ohně - roztáčení, stahování, tvarování a konečné dotvarování výrobků - zhotovování výrobků z technického skla (zkumavky, kapiláry, teploměry, vč. laboratorních, skleněné potrubí, a další armatury.

Povolání je vykonáváno ve sklářských provozech a dílnách s nepříznivými vlivy vysokých teplot a prašnosti a dalších nečistot.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou sklářské píšťaly, pece, lisy, foukací a tvarovací stroje, chladící agregáty, nástroje pro ruční tvarování, šikovné ruce .

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Sklář, zručnost, fyzická zdatnost, estetické cítění, prostorová představivost, dobrý zrak i dech.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je určována především přítomností skláren v daném regionu a jejich prosperitou.