Skladový referent

Úkolem skladového referenta je koordinovat a úředně spravovat činnosti skladového hospodářství příslušné organizace. Pracovními činnostmi jsou - organizace systému příjmů, výdejů a odborného ukládání skladovaných surovin, materiálů a výrobků - vedení a zpracovávání skladové evidence a další související agendy výpočetní technikou - sledování vnitropodnikových norem zásob - zpracovávání průběžných přehledů stavu zásob jednotlivých druhů skladovaných materiálů, polotovarů a výrobků v jednotlivých skladech - vznášení požadavků na zásobovače za účelem zajištění optimálního stavu potřebného zboží, popř. přímé zajišťování dodávek potřebného zboží - vznášení požadavků na vnitropodnikovou dopravu za účelem zajištění potřebného transportu mezi sklady - spolupráce s útvary expedice a distribuce týkající se zásob výrobků mateřské organizace - vedení porad s vedoucími jednotlivých skladů - organizace skladové inventarizace.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, schopnost systematické práce, přesnost, počtářské schopnosti, spolehlivost, schopnost jednat s lidmi.

Poptávka po tomto povolání není příliš velká.