Skladník

Úkolem skladníka je provádět manuální, mechanizované, automatizované a administrativní činnosti ve skladu včetně příjmu a výdeje skladovaného zboží. Pracovními činnostmi jsou - odborný příjem, skladování a kompletace zboží (výrobků) na základě zpracované evidence skladů, komerčních, statistických a účetních informací - kontrola odsouhlasováním položek a provádění jejich oprav - obsluha příslušných zařízení pro automatizaci a informatizaci ve skladování (výpočetní techniky, zařízení pro čtení dokladů , průmyslové televize apod.) - příprava skladovaného zboží k expedici ve vysokoložných a mechanizovaných velkoobchodních skladech nebo výrobních velkoskladech - používání mechanizačních prostředků včetně údržby, běžných oprav a případného seřizování - vedení předepsané skladové evidence pomocí výpočetní techniky - organizování oběhu skladovacích dokladů - účast při provádění soupisů zboží a při inventarizacích - odpovědnost za uskladnění zboží (výrobky) i po stránce odborného skladování - výdej skladovaného zboží.

Povolání je vykonáváno ve skladech průmyslových podniků nebo obchodních organizací a skladovaným zbožím mohou být výrobky i materiály všeho druhu - u některých z nich je proto třeba počítat s případnými nepříznivými vlivy - např. u chemikálií, u stavebních materiálů (prašnost) apod.

Pracovními prostředky jsou např. vysokozdvižné vozíky, dopravníky, motorové vozíky, zakladače, rampy, váhy, regály, přepravky, palety, manipulační stoly, automatizační a výpočetní technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Operátor skladování, popř. jen školení či zaučení v příslušném podniku, přesnost, počtářské schopnosti, dobrá paměť.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.