Šička

Úkolem šičky jsou jednodušší práce v průmyslové i zakázkové výrobě a opravách oděvů, prádla, klobouků, technické a sportovní konfekce. Pracovními činnostmi jsou - ve vytahování pomocných stehů z výrobků - navlékání vazaček - obnitkovávání a prošívání dílů - přišívání zapínadel - rozžehlování švů - sešívání jednotlivých dílů - provádění malých výšivek -obrubovávání - zažehlování a vyžehlování patek, lišt, manžet, naložených kapes, spon apod. - zjišťování materiálových a mechanických vad - opravy chyb v šití - ošetřování a základní údržba používaných strojů a zařízení.

Povolání je vykonáváno ve výrobnách oděvů a prádla, popř. v kloboučnických provozovnách, kde je třeba počítat s hlučností.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především šicí stroje a zařízení, obnitkovávací, knoflíkovací a falší stroje, žehličky, nůžky, šablony a šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování dvouletého učebního oboru Výroba konfekce nebo obdobného oboru, zručnost, trpělivost, čistotnost, přesnost a dobrý zrak.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je značná, samozřejmě ovlivněná přítomností textilní továrny v daném regionu.