Sestra v denních jeslích

Úkolem sestry v jeslích je pečovat o děti ve věku do tří let svěřené do dětských jeslí. Pracovními činnostmi jsou - plánování činnosti dětí po dobu jejich pobytu v jeslích - věnování se dětem při jejich hrách - organizace činnosti dětí při jídle, jejich případné krmení - u malých dětí jejich přebalování - mytí dětí - převlékání dětí, resp. pomáhání jim v převlékání - chození s dětmi na vycházky - čtení pohádek, vyprávění, zpívání, učení říkanek a básniček apod. - dávání dětem léků nebo mazání jejich pokožky mastičkami, pokud to potřebují nebo to mají lékařsky předepsáno - snaha o rozvoj dětí, jejich obzoru, vnímání, hygienických návyků - ve spolupráci s rodiči a s dalšími kolegyněmi probírání problémů s chováním, jídlem, hygienickými návyky apod. u jednotlivých dětí se snahou hledat cestu ke zlepšení - zajišťování bezpečnosti dětí, neustálé dohlížení nad jejich činností - péče o interiér místností, kde jsou děti a o hračky, hry, stavebnice, knížky a další vybavení, podávání návrhů na jeho doplnění.

Povolání je vykonáváno v místnostech jeslí, v dětských zahradách i v běžném venkovním prostředí procházek, někdy je proto třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou např. lžíce, pleny, teploměry, hračky, hry, knížky.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru SOŠ Dětská sestra, příp. Všeobecná sestra, vztah k dětem, umění jednat s nimi, autorita, spolehlivost, zručnost, trpělivost.

Počty dětských jeslí se snižují a tudíž klesá i poptávka po sestrách v jeslích. Na druhé straně však roste poptávka po ženách, které rodičům pečují o děti v době jejich nepřítomnosti buď přímo v bytě příslušné rodiny nebo ve vlastním bytě - třeba o děti z dvou nebo více rodin najednou.