Seřizovač

Úkolem seřizovače je seřizovat široký okruh výrobních strojů a zařízení včetně automatizovaných výrobních celků. Pracovními činnostmi jsou - seřizování univerzálních obráběcích strojů (soustruhů, frézek, brusek, obrážeček, hoblovek apod. - seřizování lisů a kovacích strojů - seřizování odlévacích strojů a lisů pro lití pod tlakem - seřizování kalicích zařízení a zařízení pro další druhy tepelného zpracování - seřizování textilních strojů, dřevoobráběcích strojů, sklářských strojů a zařízení, strojů ve výrobě stavebních hmot, strojů a zařízení ve zdravotnické a farmaceutické výrobě - seřizování speciálních jednoúčelových výrobních strojů a linek určených pro výrobu konkrétních výrobků (např. lopatek turbín, ozubených kol, bižuterních výrobků apod.) - seřizování automatizovaných výrobních strojů a linek s pružným programem, linek s elektronickým, mechanickým, hydraulickým a vzduchovým ovládáním, číslicově řízených strojů a zařízení, např. vícevřetenových automatů, stavebnicových strojů, montážních a balicích strojů s manipulátory, odlévacích linek řízených počítačem, lakovacích a pokovovacích linek, balicích linek, třídicích strojů, automatických montážních linek, plnicích a adjustačních linek ve zdravotnické výrobě, složitých textilních strojů a zařízení nebo linek řízených počítačem - seřizování robotizovaných pracovišť a bezobslužných výrobních systémů.

Povolání je vykonáváno v prostředí výrobních dílen a provozů s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako je mastnota a další nečistoty a také mnohdy těžko přístupné objekty práce, popř. i měnící se klimatické podmínky.

Pracovními prostředky jsou zejména klíče, šroubováky, měřidla, systémy pro programování číslicově řízených strojů a zařízení apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování čtyřletého studijního oboru SOU Mechanik seřizovač nebo tříletého učebního oboru Seřizovač textilních strojů, technické myšlení, přesnost, zručnost.

Poptávka po tomto povolání je poměrně velká.