Sekretářka

Úkolem sekretářky jsou organizačně administrativní činnosti sloužící příslušnému vedoucímu k řízení podřízeného útvaru. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování administrativní agendy a plánování harmonogramu práce vedoucího - vyřizování korespondence vedoucího, popř. i cizojazyčné - stenografování, pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů - organizování návštěv a porad u vedoucího - vedení evidence úkolů a sledování termínů jejich plněn - případné řízení dalších pracovníků sekretariátu - zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich v případě potřeby - plnění operativních úkolů (např. ubytování, jízdenky, obstarávání časopisů, apod.) - péče o prostředí vedoucího i sekretariátu.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, je ovšem třeba počítat s vlnami nárazové práce podle požadavků nadřízených.

Pracovními prostředky jsou především počítač a jeho příslušenství, telefon, fax, diktafon, kopírka.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou. Důležitější než absolvované vzdělání jsou reálné administrativní dovednosti - psaní na stroji, ovládání výpočetní techniky, zejména využívání textových editorů, znalost pravidel českého pravopisu i pravidel pro úpravy korespondence a pro poštovní styk. Dále pak soustředěnost, dobrá paměť, trpělivost, spolehlivost., přesnost, kultivovaný zjev a vystupování a určité organizační schopnosti.

Trh práce je touto profesí v současnosti již dost nasycen, poptávka po schopných a výkonných sekretářkách resp. asistentkách zejména s jazykovými dovednostmi však v v určité míře stále trvá.