Sazeč

Úkolem sazeče je připravovat, upravovat, opravovat a na příslušném sázecím zařízení vysázet texty určené k vytištění do žádoucí formy a podoby pro použití příslušné tiskové techniky. Pracovními činnostmi jsou - čtení a kontrola textů určených pro tisk (noviny, časopisy, beletrie, odborné příručky, učebnice, slovníky, zákony, vyhlášky, předpisy,) - vyznačování gramatických, typografických a jiných chyb předepsanými korekturními značkami i v cizích jazycích - aplikace pravidel českého pravopisu - používání cizích slov a výrazů, písmen řecké abecedy a příp. dalších symbolů při respektování základních typografických pravidel - sázení a korigování prostorových matematických a chemických vzorců - čtení revizí a mutací v cizích jazycích - úpravy tiskopisů z hlediska estetiky a způsobu vhodného využití písem, linek a ornamentů - obsluha řídicí a osvitové jednotky s prováděním systémových operací, využívání počítačových programů a sázecích zařízení pro úpravy rukopisů, pro lámání textů a pro celou technologii sazby.

Povolání je vykonáváno v prostorách sazáren, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí - kromě směnného provozu.

Pracovními prostředky jsou především zařízení počítačové fotosazby, méně již pomůcky ruční sazby (fólie, pásky, lepidla, lupy, psací a kreslicí potřeby, měřidla, osvitové stroje, odlévací stroje, různé chemikálie apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Sazeč, soustředěnost, přesnost, schopnost učit se

Jedná se o perspektivní povolání.