Sanitář

Úkolem sanitáře je pro provádění pomocných prací a asistencí ve zdravotnictví. Pracovními činnostmi jsou - asistence zdravotním sestrám a lékařům - základní péče o nemocné (např. hygienická péče, příprava nemocného na vyšetření a operaci, polohování nemocných) - provádění základního ošetření (např. obvazování) - poskytování neodkladné péče při selhání základních životních funkcí nemocného ve zdravotnických zařízeních, ale i v terénu - zajišťování dodržování zásad dezinfekce a sterilizace (např. ředění a používání dezinf. prostředků) - péče o lůžko a další inventář ve zdravotnických zařízeních - péče o prádlo (odvoz použitého prádla a uložení čistého) - manipulace s biologickým materiálem (např. krev, moč) - mytí nástrojů a pomůcek - udržování kontaktu s nemocným a pozitivní působení na něho - záchranářské práce při živelných pohromách a mimořádných situacích - odvoz zesnulých.

Povolání je vykonáváno ve zdravotnických zařízeních i v terénu, ve směnném provozu, s těžko přístupnými objekty práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou pojízdná zařízení pro přepravu nemocných a zdravotnického materiálu, obvazová technika, dezinfekční prostředky, šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého studijního oboru Ošetřovatel, vztah k lidem, trpělivost, zručnost, fyzická zdatnost, spolehlivost, čistotnost, rychlost reakce.

Určitá poptávka po tomto povolání na trhu práce je.