Rybář

Úkolem rybáře je provádět činnosti související s chovem, krmením a ošetřováním ryb a s výlovem rybníků. Pracovními činnostmi jsou - příprava optimálního rybničního prostředí pro chov, hnojení a meliorace rybníků - příprava krmiv - krmení a přikrmování ryb - provádění zooveterinárních opatření - výběr generačních ryb k výtěru, odchov rychleného plůdku, násad a ryb - obsluha rybích líhní - příprava rybníků k výlovům, samostatné organizování výlovu na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách - plemenářské práce v chovu ryb - evidenční, manipulační a expediční práce.

Povolání je vykonáváno v prostředí rybníků a rybářských provozů, kde je třeba počítat se studenou vodou, s těžko přístupnými objekty práce i s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou rybí líhně, sítě a další zařízení používaná v rybářství pro krmení, výlov a dopravu ryb, zdravé ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Rybář, vztah ke zvířatům a přírodě, trpělivost, schopnost organizovat si práci, fyzická zdatnost.

Povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující.