Ruční krajkářka

Úkolem ruční krajkářky je vytváření a restaurování všech druhů ručně zhotovovaných krajek. Pracovními činnostmi jsou - ruční zhotovování krajek technikou paličkování, drhání a pletení na rámu oděvních krajek při použití všech vhodných materiálů (např. vytváření límečků, vázanek do halenek, textilní bižuterie, náročných vzorů na krosienkách, unikátních vláčkových krajek) - paličkování složitých figurálních kompozic v různých technikách - vytváření krajkářských exponátů - samostatné kompozice tradičních prvků vysoké výtvarné hodnoty - restaurování muzeálních exponátů - zhotovování jednoduché páskové paličkované krajky - zhotovování šitých krajek - zhotovování netvarovaných rovných krajek pletených na rámu - zhotovování drhaných krajek, okrajů, prostírek s použitím základních typů uzlíků se složitým křížením nití - zhotovování paličkovaných mnohopárových metrových krajek, krajek tvarovaných do rohu, manžet, sedel a výplní ve všech základních vazebních technikách a v jejich kombinacích - zhotovování větších interiérových krajek a krajek se složitým kompozičním členěním s použitím různých technik paličkování - vzorování - vytváření prototypů nových výrobků podle návrhů výtvarníků i vlastních v krajce paličkované, drhané, šité i na rámu - zhotovování unikátních drhaných krajek reprezentačního charakteru, zhotovených zpravidla jako originály - restaurování muzeálních historických krajek menších rozměrů (např. krojové a méněpárové krajky) - vytvoření nových vzorů s kombinacemi technik krajkářské a textilní práce - převážně jako exponáty.

Pracovním prostředím je Povolání je vykonáváno v dílně či ateliéru krajkářky, který se nevyznačuje nepříznivými vlivy pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou zejména jehly, nůžky, rámy, podstavce, žehličky atd.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Ruční krajkářka, zručnost, trpělivost, estetické cítění, výtvarný cit.

Jedná se o poměrně vzácné povolání.