Řidič tramvaje

Úkolem řidiče tramvaje je řízení tramvaje a zajišťování bezpečné přepravy cestujících v souladu s pravidly silničního provozu, městského přepravního řádu a jízdních řádů příslušných linek. Pracovními činnostmi jsou - řízení motorového vozu nebo soupravy městské hromadné kolejové dopravy (tramvaje) - kontrola částí a dílů podmiňujících bezpečný provoz - obsluha dispečerských radiopojítek a zařízení pro hlášené informace pro cestující - provádění drobných oprav motorových vozů nebo soupravy městské kolejové dopravy (tramvaje), pokud k poruše dojde na trati - obsluha zařízení samoobslužného provozu - vedení předepsané evidence.

Pracovními prostředkem i pracovním prostředím je tramvaj a její ovládací panel, je nutné počítat s prací na směny.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je kurz pro řidiče tramvaje, soustředěnost, schopnost rychlé reakce, spolehlivost, ukázněnost.

Po tomto povolání je poměrně značná poptávka (samozřejmě omezená na města s tramvajovým provozem).