Řidič silničních motorových vozidel

Úkolem řidiče je řízení a údržba přiděleného motorového vozidla, kterým může být osobní, dodávkový, terénní či nákladní automobil, cisterna, dálkový kamión, mikrobus, autobus, traktor apod. Pracovními činnostmi jsou - řízení silničních motorových vozidel všech druhů - v osobní hromadné dopravě (v autobusech) odbavování cestujících (vybírání jízdného, náhrad a poplatků podle přepravních tarifů) - u nákladních vozidel účast při nakládce a vykládce nákladu - péče o přepravovaný náklad, vč. příp. dokladů pro celní kontrolu - ovládání příp. mechanismů namontovaných na vozidlech - denní ošetřování vozidla a jeho kontrola pro zajištění bezpečného provozu, provádění běžných oprav - zajišťování větších oprav u specializovaných firem - vedení příslušné evidence o vozidle a o přepravě zboží i osob.

Povolání je vykonáváno v celém rozsahu dopravní činnosti, ve vozidle i mimo, při opravách nebo nakládacích pracích a je třeba počítat především s prací mimo běžnou pracovní dobu, s dlouhodobějšími pracovními cestami, při údržbě s mastnotou a nečistotami, někdy s nepříjemnými cestujícími (řidič autobusu) nebo s prašností příp. i s chemickými či výbušnými látkami (řidič nákladního auta, cisterny či traktoru).

Nejpoužívanějšími pracovními prostředkem je především obsluhované motorové vozidlo a běžné ruční nářadí pro jeho opravu, pohyblivé ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon tohoto povolání je řidičský průkaz příslušné skupiny opravňující k řízení příslušného druhu motorových vozidel, rychlost reakce, soustředěnost, technické myšlení, ukázněnost, spolehlivost, orientační smysl, dobrý zrak i sluch.

Na trhu práce je poptávka především po řidičích městské dopravy, též po řidičích nákladních automobilů a do určité míry i traktorů, méně po řidičích osobních automobilů.