Řezník a uzenář

Úkolem je řezníka je porážet, porcovat, zpracovávat a upravovat, popř. prodávat maso a masné výrobky. Pracovními činnostmi jsou komplexní příjem, porážka (včetně opracování a těžení vedlejších jatečných produktů) bourání a porcování masa jatečných zvířat - řízení a obsluha fyzikálních, chemicko-fyzikálních a biochemických technologických procesů včetně kontrolních činností zaměřených na různé procesy zpracování masných výrobků včetně udění - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola jakosti výrobků - odborný prodej výsekového masa, masných polotovarů, výrobků a konzerv, uzenin, ryb a doplňkového potravinářského zboží vč. příp. přípravy teplých masných pokrmů - ošetřování a údržba strojů a zařízení - případné administrativní vedení prodejny.

Povolání je vykonáváno v provozu jatek, potravinářských továren i prodejen masných a rybích produktů a je třeba počítat s mastnotou a mnohdy s hlučností a s prací ve směnách či s pachy a výpary.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou, mlecí, míchací a narážecí stroje, bourací a dělící linky a další strojní zařízení porážek na jatkách, váhy, ruční nástroje jako nože, sekery a pilky, šikovné ruce.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Řezník-uzenář, zručnost, fyzická zdatnost, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti, čistotnost, rychlost reakce, nebýt bacilonosičem.

Po povolání příliš velká poptávka na trhu práce není.