Revizní technik

Úkolem revizního technika je kontrolovat technický stav technických zařízení. Může mít různé odborné zaměření a pracovat tedy v různých oblastech, zejména v oblasti strojírenství - předmětem revize bývají např. výtahy a jiná zdvihací zařízení, hydraulická zařízení apod., v oblasti elektro - předmětem revize bývají např. výrobky automatizační techniky (různá čidla, regulátory apod.), sdělovací a zabezpečovací techniky (např. bezpečnostní systémy, požární hlásiče, letištní zabezpečovací systémy apod.), v oblasti plynárenství - předmětem revize bývají bývají plynová zařízení a plynovodní systémy, příp. v dalších oblastech, přičemž zpravidla bývá specializován na určitý druh strojů či zařízení. Společnými pracovními činnostmi pro všechny revizní techniky jsou - provádění revizí technické způsobilosti příslušných technických zařízení - provádění zkoušek a rozborů podle technických norem, bezpečnostních předpisů a jiných technických podmínek - vystavování protokolů a úředních osvědčení pro revidovaná zařízení - vedení dokumentace, kterou reviznímu technikovi předepisuje příslušná organizace - koordinace a organizace revizních činností v příslušné organizaci (jen revizní technik v určitém vedoucím postavení).

Povolání je vykonáváno v dílnách, provozech a objektech všeho druhu - podle zaměření organizace, kde revizní technik pracuje. Je proto třeba počítat většinou s hlučností, někdy s prašností či s vysokými teplotami.

Pracovními prostředky jsou především měřicí, snímací, zkušební a diagnostické přístroje a aparatury a běžné ruční nářadí, dále kancelářská technika včetně počítače.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání s maturitou - zpravidla strojírenského nebo elektrotechnického zaměření, technické myšlení, přesnost, spolehlivost.

Uplatnění: Poptávka po tomto povolání je spíš dána místními podmínkami, celkově však technici jsou žádaní.