Revizní lékař

Revizní lékař je zaměstnanec zdravotní pojišťovny, jehož úkolem je dbát na účelné využívání finančních prostředků, které jednotliví lékaři a jednotlivá zdravotnická zařízení dostávají od zdravotní pojišťovny na provádění lékařské péče. Tyto finanční prostředky nárokují lékaři a zdravotnická zařízení na základě prováděných lékařských úkonů. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování styku s jednotlivými zdravotnickými zařízeními ve svěřeném územním úseku a provádění kontroly vykazování jednotlivých lékařských úkonů lékaři - posuzování zdravotního stavu pojištěných pacientů po určité pojistné události (např. po úrazu, při výkonu povolání apod.), ohodnocování případných trvalých následků i míru zavinění jiných subjektů. Revizní lékaři zaměstnaní v ústředí zdravotní pojišťovny mohu vykonávat kromě výše uvedeného ještě navíc - organizování a metodické řízení činnosti pobočkových revizních lékařů - vypracovávání medicínských částí směrnic pro likvidace pojistných událostí mimo rámec zdravotního pojištění (v běžných pojišťovnách) - vypracovávání oceňovacích tabulek k pojistným podmínkám pro úrazové pojištění - zpracovávání koncepčních materiálů, návrhů a doporučení týkajících se zdravotního pojištění v příslušné zdravotní pojišťovně.

Povolání je vykonáváno v kancelářích, v ordinacích a v nemocnicích a kromě pobytu v místnostech, kde se pohybují nemocní, zde nejsou nepříznivé projevy pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou běžné kancelářské pomůcky včetně počítače.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování lékařské fakulty, přesnost, spolehlivost, důslednost, systematický způsob práce.

Trh práce je revizními lékaři zatím nasycen.