Retušér

Úkolem retušéra je reprodukovat tiskové kopie z originálních předloh. Pracovními činnostmi jsou - prohlížení a rozbor originálů z hlediska naplánování vhodného postupu při retušování - retušování všemi retušérskými technikami, např. nastříkávání pozadí změny tónových hodnot vícebarevných montáží vč. dokreslování, provádění reprodukce čar a barev s použitím fotomechanického a elektronického vybavení - konečná úprava a nátisk reprodukovaných výrobků - upravování formátů do předepsaných rozměrů - seřizování, čištění, ošetřování a údržba používaných přístrojů i ručních nástrojů.

Povolání je vykonáváno ve fotografických laboratořích s minimem nepříznivých vlivů pracovního prostředí, kromě vlivu chemických látek.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou psací a kreslící potřeby, stříkací pistole, barevné tabulky, snímače, kamery, zvětšovací přístroje, měřicí technika, tiskařská a rozmnožovací technika, řezačky, šikovné ruce.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Reprodukční grafik, schopnost esteticky tvořit, vynalézavost, přesnost, čistotnost, soustředěnost, zručnost, dobrý zrak a barvocit.

Povolání patří mezi poměrně vzácně se vyskytující.