Rehabilitační pracovník

Úkolem rehabilitačního pracovníka je ošetřovat a metodicky vést pacienty, které buď mají různé tělesné potíže, zpravidla při určitých pohybech v důsledku velkého napětí svalů, špatné polohy páteře, dřívějších zranění apod., anebo z důvodu prevence těchto či obdobných potíží. Pracovními činnostmi jsou - odborné testování pacientů - provádění fyzikální terapie pacientům, která může mít různé formy, zejména mezi ně patří ruční masáže celého těla, zejména svalů, kůže, vaziva, kloubů, páteře, speciální léčebné reflexní masáže, tlakové masáže na přesně ohraničených místech na povrchu těla (akupresura) při znalosti diagnózy nebo po stanovení diagnózy a doporučení lékaře, další různé druhy masáží pomocí přístrojů a zařízení, světloléčba, elektroléčba, vodoléčba - doporučování různých léčebných cvičení pacientům, učení těmto cvikům, stanovování speciálních tělocvičných postupů pro jednotlivé pacienty - zajišťování ergoterapie, tj. léčby prací, resp. výchovy k pracovní soběstačnosti postižených osob - hydroterapeutické a balneoterapeutické nebo další speciální úkony (trakční, rehabilitační, elektroléčebné apod.) u vrcholových sportovců (reprezentantů), profesionálních tanečníků a balerin podle lékařských doporučení, poskytování masáží při úrazu v průběhu sportovních, tanečních a jiných uměleckých výkonů.

Povolání je vykonáváno v prostředí zdravotnických a rehabilitačních zařízení, masážních salónů. Je třeba počítat s určitým stykem s chemikáliemi.

Pracovními prostředky jsou různé vibrační a jiné masážní přístroje, masážní oleje, lázně, prostředky elektroléčby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru Středních zdravotnických škol Rehabilitační pracovník, schopnost jednat s lidmi a naslouchat jejich problémům, trpělivost, zručnost a cit v prstech.

Určitá avšak nepříliš velká poptávka po tomto povolání je. Rozhodně je to perspektivní povolání. Rehabilitační pracovník se též může osamostatnit, ale pak musí být schopen získat dostatečné množství klientů.