Referent státní správy

Úkolem referenta státní správy je zodpovídat za určitý úsek státem řízených či spravovaných činností (např. zdravotnictví, školství, výstavba, sociální podpora, živnostenské podnikání, daně, životní prostředí apod.). Bývá zaměstnaný v institucích státní správy buď na centrální nebo na okresní, obecní či jinak územně vymezené úrovni (ministerstva, okresní, městské, obvodní a obecní úřady, úřady práce, školské úřady apod.). Pracovními činnostmi jsou - zajišťování správních agend týkajících se svěřeného úseku v institucích státní správy - odborné zpracovávání rozhodnutí správního řízení a jiných dílčích správních aktů včetně kontroly a dozoru nad jejich plněním a nad jinými úseky státní správy včetně přípravy a zpracovávání příslušných podkladů - vypočítávání, vyměřování a rozhodování o snížení, navýšení nebo odejmutí dávek, daní a poplatků nebo jiných částek podle příslušných předpisů - zajišťování agendy nedoplatků včetně jejich vymáhání a vydávání exekučních příkazů a provádění správních úkonů vůči plátci poplatků nebo příjemci dávek - vymáhání pohledávek a zajišťování výkonu peněžitých trestů - ověřování správnosti podkladů - vedení evidencí a statistik a jiných souborů dat - vystavování a provádění změn, zápisů a výpisů z úředních dokladů - třídění a ukládání dokumentů - provádění odborných technicko-ekonomických nebo jiných činností potřebných ke správnímu řízení, např. vyšetřování, analýzy, měření, vyhledávání apod. pomocí výpočetní, pracovní, laboratorní a jiné techniky - kontrola výstupů z počítačového zpracování - sestavování rozpočtů a zajišťování jejich plnění a kontroly - provádění základního poradenství občanům.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou, schopnost systematické práce, přesnost, spolehlivost, kultivovaný vzhled a vystupování, schopnost jednat s lidmi.

Uplatnění záleží na zaměření referenta, obecně se v poslední době poptávka po úřednických profesích snižuje.