Referent racionalizace

Úkolem referenta racionalizace je zajišťovat co nejefektivnější uspořádání pracovních procesů v dané organizaci. Pracovními činnostmi jsou - provádění rozborů nákladovosti vyplývající z organizace výroby a práce, uspořádání řídicího procesu, informačních a technologických toků, využívání strojů, zařízení, budov, technického vybavení, početního obsazení, prostorového využití apod. - zasazování se o zefektivnění činností a procesů ve fázi přípravy a průběhu výroby nebo provozu, v administrativních i řídících činnostech, navrhování a zajišťování realizace racionalizačních opatření - řešení a navrhování uspořádání pracovišť, informačních a technologických toků, organizace práce - zasazování se o uplatňování automatizace, o využívání výpočetní techniky, o napojení na informační sítě, zpracovávání návrhů na realizaci - zasazování se o využívání standardizace, unifikace a typizace materiálů, polotovarů a výrobků - zasazování se o zeefektivnění manipulačních a skladovacích procesů - stanovování harmonogramů racionalizačních opatření - zajišťování komplexnosti opatření, jejich vzájemné sladěnosti - sestavování metodik racionalizace práce - posuzování a hodnocení ekonomické efektivity racionalizačních akcí a opatření.

Povolání je vykonáváno převážně v místnostech kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, občas také přímo provozy, které jsou předmětem racionalizačních opatření a kde se může projevovat např. zvýšená hlučnost.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, telefon, fax, příp. další kancelářské pomůcky, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání odborného směru zaměřené na odvětví, v němž se referent racionalizace chce uplatnit, schopnost systematické práce, schopnost plánovat pracovní postupy a procesy, vynalézavost, schopnost jednat s lidmi.

Poptávka trhu práce konkrétně po tomto povolání není příliš velká, obecně je ale poměrně vysoká poptávka po technicích strojírenského i elektrotechnického zaměření.