Referent marketingu

Úkolem referenta marketingu je starat se o úspěšný vstup výrobků či služeb příslušné organizace na trh. Pracovními činnostmi jsou - provádění průzkumů trhu a jejich analýz, vyhodnocování trendů vývoje trhu, zpracovávání marketingových studií - průzkumy a analýzy spokojenosti zákazníků - sledování chování konkurence - stanovování okruhů perspektivních výrobků a služeb - stanovování cenových relací vhodných pro úspěch na trhu - stanovování perspektivních odběratelů a odbytišť - okamžité upozorňování vedení podniku na neúspěchy na trhu a z toho vyvolané potřeby změn - zpracovávání návrhů na výrobní, provozní, obchodní a ekonomické zaměření podniku v závislosti na situaci na trhu a v souladu s technologickými a ekonomickými možnostmi podniku - sestavování komplexních marketingových plánů - sestavování plánů reklamních kampaní - zajišťování účasti a vlastní účast na výstavách a veletrzích - vedení podrobné evidence zákazníků a potenciálních zákazníků - zajišťování kontaktů se zákazníky a s potenciálními zákazníky - upozorňování vedení podniku na nutnost účastí na vybraných odborných a společenských akcích - spolupráce s dalšími útvary podniku zejména s výrobními a ekonomickými - spolupráce s reklamními agenturami a s agenturami pro marketingový průzkum, využívání jejich služeb.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou ekonomického směru nebo odborného směru, který odpovídá příslušnému výrobnímu odvětví (např. strojírenství, elektrotechnika, potravinářství, oděvnictví, chemie apod.), schopnost systematické práce, organizační schopnosti, smysl pro obchod, nápaditost, schopnost jednat s lidmi.

Poptávka trhu práce je spíš přímo po obchodních cestujících, ale ve velkých a prosperujících podnicích se dobře uplatní i tito marketingoví pracovníci - záleží na jejich schopnostech.