Redaktor, publicista, novinář

Úkolem redaktora, publicisty, novináře je informovat veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků o dění v nejrůznějších oblastech. Pracovními činnostmi jsou - zjišťování aktuálních informací o událostech z oblasti vnitřní i mezinárodní politiky, hospodářské sféry, kultury, sportu, společenského života apod. podle zaměření příslušného redaktora včetně přímých návštěv míst těchto událostí a rozhovorů s jejich účastníky a svědky - příjem zpráv od korespondentů - ledování dalších sdělovacích prostředků - třídění, analýzy a další zpracovávání získaných informací - psaní informačních příspěvků, reportáží a komentářů o příslušných událostech - redigování kompletních rubrik nebo tematických oblastí v časopisech a novinách - hledá externích autorů a spolupracovníků, dojednávání článků a dalších příspěvků od nich včetně specifikace obsahu, formy, rozsahu i autorského honoráře - redigování materiálů dodaných externími autory a úprava rukopisů - dojednávání rozhovorů s významnými osobnostmi, odborníky, kompetentními pracovníky státní správy, zajímavými lidmi apod., realizace těchto rozhovorů, úpravy vzniklých textů a jejich předávání zpět k autorizaci - zpracovávání textových podkladů pro rozhlas a televizi - psaní fejetonů, glos, analýz a dalších příspěvků s vlastním tvůrčím publicistickým přínosem včetně případných ucelených publikací (např. knihy rozhovorů s významnými lidmi, autobiografické knihy slavných sportovců či umělců apod.).

Povolání je vykonáváno ve velmi různorodém prostředí - od jednacích a kongresových sálů přes městské ulice, přírodní oblasti až po nebezpečná místa demonstrací, popř. i bojišť. Je proto třeba počítat s nejrůznějšími těžkostmi.

Pracovními prostředky jsou především magnetofon, mikrofon a běžné kancelářské potřeby včetně počítače a hlavně mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského studijního oboru Žurnalistika, Masová komunikace či jiného obdobně zaměřeného oboru, schopnost slovně formulovat, schopnost rychlé reakce a úsudku, schopnost improvizovat, tvůrčí schopnosti, přesnost, schopnost jednat s lidmi, kultivovaný zjev a vystupování.

Je to povolání dost výběrové, skutečně kvalitní novinář se ovšem vždycky dobře uplatní.