Průvodčí vlaků

Úkolem průvodčího vlaků je provádět kontrolní a informační činnosti ve vlaku a dbát na zajištění bezpečné přepravy cestujících. Pracovními činnostmi jsou - doprovod všech druhů vlaků - prohlídka a střežení přikázaných vozů, jejich zařízení a zjišťování, zda nemají závady ohrožující bezpečnost provozu nebo cestujících - účast na zkoušce brzdy - provádění jednoduchého posunu - při doprovodu vlaků osobní dopravy kontrola jízdních průkazů a vystavování doplatkových jízdenek - podávání informací o spojích a přepravě - obsluha a kontrola osvětlení a vytápění vozů - účast na vypravovaní vlaku - péče o pořádek, bezpečnost a pohodlí cestujících.

Povolání je vykonáváno uvnitř i vně vlakových souprav ve směnném nebo turnusovém provozu a je nutno počítat s vlivy měnícího se klimatu, s hlučnosti a někdy i s ne zrovna nejlépe se chovajícími cestujícími.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou zařízení vagonových souprav jako osvětlení, vytápění apod. dále jsou to psací potřeby, jízdní řády, pohyblivé nohy a mluvené slovo.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování čtyřletého studijního oboru Železniční doprava a přeprava nebo tříletého učebního oboru Železničář, rychlost reakce, kultivovaný zjev a vystupování, paměť, ukázněnost.

Po povolání určitá poptávka na trhu práce je.