Průvodce cestovního ruchu

Úkolem průvodce cestovního ruchu je řídit průběh jednotlivých tuzemských i zahraničních zájezdů či podobných akcí a jejich účastníkům poskytovat informační, poradenské a případné další služby. Pracovními činnostmi jsou - doprovod tuzemských zájezdových skupin na cestách do zahraničí a zpět bez dalších průvodcovských služeb (např. zájezdy k moři) - organizování a doprovod zájezdových skupin v zahraničí spojený s kvalifikovaným výkladem a odpověďmi na dotazy (především tzv. poznávací zájezdy) - kontrola přítomnosti účastníků zájezdu i jeho jednotlivých akcí - zajišťování kompletních programů pro účastníky zájezdu včetně nakupování potřebných vstupenek, jízdenek, rezervace míst v restauraci, placení útraty v restauraci za celý zájezd apod. - projednávání případných speciálních přání účastníků zájezdu či vyvstalých problémů s pracovníky hotely, kde je zájezd ubytován - řešení problémů, které se během zájezdů vyskytují (např. krádeže, onemocnění, ztráta cestovních dokladů, nezajištěná rezervace apod.) včetně potřebných jednání na místních úřadech, policii, nemocnicích, pojišťovnách a dalších institucích - rozhodování o případných nutných změnách programu - provádění potřebného tlumočení - jednání se zahraničními partnery -zajišťování doplňkových služeb účastníkům zájezdů (např. výlety lodí) včetně jejich prodeje a vyúčtovávání (za devizy) - materiální a finanční zabezpečování zájezdů - organizování a doprovod zahraničních zájezdových skupin v ČR spojený s kvalifikovaným výkladem a tlumočením, popř. i s dalšími organizačními činnostmi.

Povolání je vykonáváno ve venkovním prostředí měst, rekreačních středisek, přírody, v interiérech památek, na sedadle autobusu. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prací mimo běžnou pracovní dobu i s dlouhotrvajícími pobyty mimo domov.

Pracovním prostředkem je především mluvené slovo, k němuž někdy přibude mikrofon.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vydělání s maturitou, optimální je např. Hotelová škola nebo některé jiné studijní obory zaměřené na oblast cestovního ruchu, schopnost jednat s lidmi, autorita, spolehlivost, dobrá paměť, organizační schopnosti, schopnost a ochota stále se učit.

Povolání patří mezi perspektivní, záleží však na schopnostech každého jednotlivce.