Provozní technik

Úkolem provozního technika je zajišťování provozuschopnosti výrobních provozů. Pracovními činnostmi jsou - stanovování potřeby výrobních strojů a dalších zařízení, jejich parametrů a množství v návaznosti na potřeby výroby a provozu - výběr vhodných druhů, popř. i konkrétních typů strojů a zařízení - optimalizace kapacit a úrovně strojů a zařízení - stanovování způsobů provádění údržby a oprav a jejich kontrola - zajišťování provozuschopnosti, technické způsobilosti a hospodárného využívání strojů a zařízení prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo využíváním služeb specializovaných servisních firem či přímo výrobců (záruční opravy).

Povolání je vykonáváno v továrnách v prostředí kanceláří i výrobních provozů. Je třeba počítat s hlučností, prašností a někdy i s prací ve směnách.

Pracovními prostředky jsou např. diagnostická zařízení a aparatury, měřící přístroje elektronické i mechanické, výpočetní technika, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování technicky zaměřeného (strojní či elektro) studijního oboru střední odborné, vyšší odborné či vysoké školy, technické myšlení, kombinační schopnosti, organizační schopnosti, rychlost úsudku, schopnost jednat s lidmi, schopnost improvizovat, schopnost slovně formulovat, schopnost učit se.

Po povolání je na trhu práce poptávka.