Provozní montér plynovodů

Úkolem provozního montéra plynovodů je sestavovat, instalovat, uvádět v provoz, opravovat a zkoušet plynovodní potrubní systémy a s nimi související zařízení. Pracovními činnostmi jsou - příprava materiálu pro potrubní celky (včetně např. řezání trubek, řezání závitů, broušení apod.), sestavování, svařování a montáž plynovodních potrubí do potrubních úseků - montáž a instalace uličních plynovodních potrubí, domovních přípojek plynu, hlavních domovních uzávěrů a domovních plynoměrů - montáž a instalace plynovodních potrubí a plynových zařízení v průmyslových provozech - montáž a instalace plynových regulačních stanic - uvádění plynovodních systémů včetně instalovaných plynových zařízení do provozu - odvzdušňování a tlakování plynovodů - provádění zkoušek těsnosti a tlaku v potrubích a v plynových zařízeních podle předepsaných norem - provádění oprav a údržby plynovodních potrubí a plynových zařízení - odstraňování poruch plynovodů přímo za provozu s nuceným budováním náhradních odboček a obtokových potrubí pro zajištění nepřetržitého provozu - montáž, instalace, opravy a údržby složitých plynovodních systémů a vysokotlakých - řešení havarijních situací plynovodních systémů - obsluha regulačních - zajišťování provozu a údržby rozvodného zařízení plynárny.

Povolání je vykonáváno v prostředí výkopů v městských komunikacích, budovy, provozy i novostavby. Je třeba počítat s hůře přístupnými objekty práce, s měnícími se klimatickými podmínkami, se stykem s plynem.

Pracovním prostředkem je převážně běžné řemeslné nářadí, např. šroubováky, klíče, kleště, dále systémy pro měření tlaku apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Mechanik opravář se zaměřením pro plynárenská zařízení, popř. tříletého učebního oboru Instalatér, technické myšlení, zručnost, rychlost reakce, spolehlivost.

Uplatnění: Poptávka trhu práce po tomto povolání je spíš záležitostí jednotlivých regionů. Značná poptávky je po povolání topenáře, což je velmi příbuzné povolání.