Provozní elektrikář

Úkolem elektrikáře je zajišťovat správnou funkci elektrotechnických zařízení a systémů. Pracovními činnostmi jsou - zjišťování a odstraňování závad u běžných elektrotechnických zařízení - preventivní, běžné a středních opravy, kontroly, výměny a revize elektrických strojů, přístrojů a zařízení s nízkým, vysokým a velmi vysokým napětím venkovních rozvodných energetických systémů včetně silových kabelů, elektrických zařízení strojů, výrobních a jiných linek, energetických zařízení generátorů, tepláren, rozvoden vysokého, popř. velmi vysokého napětí - provádění generálních oprav některých zařízení např. v teplárnách, elektrárnách apod. - provádění rozsáhlých oprav s podstatnými zásahy do elektrických systémů spojených zpravidla s rekonstrukcí příslušných strojů a zařízení - uvádění do provozu elektrických zařízení včetně vybavení příslušných protokolů - obsluha některých energetických zařízení.

Povolání je vykonáváno v celé šíři instalovaného a používaného vedení elektrického proudu od strojů a přístrojů po kabelová vedení, v továrnách či energetických zařízeních, v budovách i venku. Je třeba počítat s výskytem nepříznivých projevů pracovního prostředí jako hlučnost, prašnost, práce ve výškách a měnící se klimatické podmínky.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční nářadí pro řemeslnou práci jako šroubováky, klíče, kleště apod., zkoušečky, voltmetry, osciloskopy, pájky, šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Elektrikář, technické myšlení, zručnost, rychlost reakce, ukázněnost.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je značná.