Provozář obchodní, ubytovací nebo stravovací jednotky

Úkolem provozáře obchodní, ubytovací nebo stravovací jednotky je řídit a plánovat provoz těchto jednotek (větší obchody, restaurace, hotely, motoresty apod.,). Pracovními činnostmi jsou - zajišťování plynulého chodu obchodních, stravovacích nebo ubytovacích jednotek nebo jejich svěřených úseků - řízení obchodní politiky příslušné jednotky - provádění průzkumů spotřebitelské poptávky - dlouhodobé plánování nabídky služeb, materiálně technického vybavování, personálního zabezpečení a tomu odpovídajícího finančního rozpočtu - zajišťování dodávek zboží včetně každodenní objednávky potravin. a externích služeb (např. čištění prádla, řemeslných oprav apod.) - řízení a kontrola svěřených sektorů spojená s přímým řízením vedoucích jednotlivých oddělení, popř. dalších pracovníků - provádění rozpisů střídání směn - spolupráce s šéfkuchaři při plánování jídelních lístků - operativní řešení provozních problémů - zajišťování technického vybavení provozních jednotek a jejich údržby - hospodaření s finančními prostředky a odvod tržeb - vyřizování reklamací zákazníků - nábor pracovníků, příjem nových pracovníků a další personální činnost - vedení předepsané evidence.

Povolání je vykonáváno převážně v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, někdy je třeba počítat s prací mimo běžnou pracovní dobu.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, optimální je hotelová škola, dále schopnost systematické práce, přesnost, počtářské schopnosti, spolehlivost, autorita, organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi.

Poptávka po tomto povolání není příliš velká.