Provozní zámečník

Úkolem provozního zámečníka je provádění velmi širokého rozsahu činností souvisejících s provozem strojů a zařízení. Pracovními činnostmi jsou - provádění oprav a revizí výrobních, energetických a dopravních strojů a zařízení i jejich jednotlivých částí - provádění oprav (vč. generálních oprav) spojených s kompletními rekonstrukcemi - provádění funkčních zkoušek a uvádění do provozu opravených strojů a zařízení včetně vystavení příslušných protokolů - zhotovování jednotlivých součástí strojů a zařízení - ustavování strojů v předepsaných tolerancích

Povolání je vykonáváno v širokém spektru pracovišť, kde jsou používány stroje a zařízení, může být vykonáváno v průmyslových továrnách, v energetických i zemědělských organizacích, v obchodu, službách i jinde, v dílnách, ve velkých provozech i v terénu, mnohdy s těžko přístupnými objekty práce, prašností a hlučností.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky je ruční nářadí (šroubováky, kombinačky, klíče, apod.)., měřící přístroje, zkoušečky, kovoobráběcí stroje a další zařízení v dílnách (brusky, vrtačky apod.), šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Zámečník nebo Strojní mechanik, technické myšlení, zručnost, přesnost, rychlost úsudku.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je velmi vysoká.