Propagační referent

Úkolem propagačního referenta je zajišťovat reklamní činnost příslušné organizace. Pracovními činnostmi jsou - stanovování základní koncepce propagace výrobků resp. služeb, s kterými organizace přichází na trh v souladu s marketingovými plány a cíly - studování charakteru a parametrů jednotlivých výrobků a služeb, které mají být propagovány jako i příslušných marketingových cílů a zpracovávání návrhů jak prostřednictvím reklamy těchto cílů dosáhnout - sledování a analýzy aktivit reklamního průmyslu - sestavování plánů reklamních kampaní - sestavování rozpočtů reklamních kampaní i jednotlivých propagačních aktivit - kontrola průběhu reklamních kampaní, koordinace činností při nich, v případě nutnosti úprava původního plánu - zajišťování pravdivosti propagovaných informací a dodržování příslušných zákonů a předpisů týkajících se reklamy - výběr a najímání reklamních agentur, jednání o cenách jejich služeb, uzavírání příslušných smluv - výběr vhodných propagačních výtvarníků - spolupráce s marketingovým útvarem při zajišťování expozic na výstavách a veletrzích - příprava a podávání reklamních inzerátů - vyhodnocování efektu reklamních kampaní i jednotlivých propagačních aktivit.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou, nápaditost, smysl pro obchod, estetické cítění, schopnost jednat s lidmi, organizační schopnosti.

Jedná se o perspektivní povolání.