Prokurista

Prokurista je povolání, s nímž se lze setkat spíš ve starých filmech nebo románech. Jeho název vychází ze slova prokura, což znamená plná moc obchodní. Jméno prokuristy a jeho podpisový vzor byl uveden v obchodním rejstříku. Prokurista tedy byl člověk, který měl právo zastupovat příslušnou firmu v obchodních, ale i např. soudních a dalších záležitostech. Prokurista obvykle měl pravomoci i co se týče řízení vnitřního chodu firmy. Bylo to samozřejmě povolání uznávané a bylo cílem začínajících úředníků dosáhnout jednou pozice prokuristy. Pojem prokura znají i naše současné zákony, název povolání „prokurista“ se ale příliš neužívá. To však neznamená, že pracovní činnosti, které prokurista vykonával, zmizely. Naopak, jejich podíl spíš vzrůstá a možná právě proto se o ně ve firmách a podnicích dělí více lidí. V řadě menších firem však existuje člověk, kterému se sice většinou neříká prokurista, ale manažer, zástupce, náměstek nebo prostě vůbec nijak, ale jeho činnost se velmi podobá činnosti prokuristy. A potom existuje jedna funkce, která má k prokuristovi nejblíže a to je jednatel obchodní společnosti. I tento jednatel musí být zapsán v obchodním rejstříku, i on zastupuje firmu ve většině záležitostí. Rozdíl bývá v tom, že v dnešních s.r.o. (společnost s ručením omezením), které jsou u nás nečastějším typem firmy - obchodní společnosti, je jednatel na rozdíl od dřívějších prokuristů, kteří bývali zaměstnanci, většinou jedním ze spolumajitelů firmy. Význam tohoto rozdílu je tedy v tom, že zatímco na prokuristu se obvykle vypracoval některý schopný úředník, jednatel je přímo podnikatel, který firmu spoluzakládá. Do pracovních činností pokuristy může patřit i např. koordinace úkolů jednotlivých útvarů firmy, kontrola nad dodržováním smluv s jinými partnery apod.

Povolání je vykonáváno převážně v místnostech kancelářského charakteru, jednacích sálech, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, telefon, fax, příp. další kancelářské pomůcky, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání s maturitou právnického, ekonomického nebo technického směru, schopnost jednat s lidmi, smysl pro obchod, důslednost, organizační schopnosti.

Jedná se o povolání, jehož uplatnění závisí na majetkových poměrech a na schopnostech.