Projektant - analytik počítačových systémů

Úkolem projektanta - analytika je projektovat, ověřovat, uvádět v provoz počítačové systémy pro zpracování a přenos informací a pro podporu řízení procesů z nejrůznějších oblastí aplikací. Pracovními činnostmi jsou - analýza uživatelských požadavků a podmínek, prostředí a faktorů, v nichž má navrhovaný systém fungovat - jednání s uživateli o podobě výstupů systému, vyjasňování problémů, příp. úpravy původních požadavků - návrh cílů systému, jeho celkové koncepce, struktury a propojení se systémy již existujícími včetně napojení na rozsáhlé počítačové sítě - např. internet, příp. návrh způsobu inovace systémů již existujících - popis struktur dat, s nimiž programy navrhovaného systému budou pracovat a jejich algoritmizace, tj. postupy zpracování po jednotlivých krocích - vytváření zadání a specifikací pro programátory, kteří budou zpracovávat jednotlivé programy systému, popř. zpracovávání vlastních programů v příslušných programovacích jazycích - výběr a nákupy již existujících programů, uživatelských prostředí a hardwaru - instalace vytvořeného a nakoupeného softwaru do jednotlivých počítačů systému - ověřování funkčnosti a správného chodu systému na konkrétních datech získaných od uživatelů a úpravy a optimalizace systému - aplikace testovacích programů pro odstranění chyb v programech - zpracovávání manuálů a návodů k obsluze a údržbě systému a k naplňování daty - konzultace a zaškolování uživatelů systému včetně případné nutnosti přesvědčovat uživatele, kteří se těžko přizpůsobují novým pracovním postupům, o výhodách a efektivnosti systému - případné úpravy systému podle potřeb uživatelů.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovním prostředkem je výpočetní technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy zaměřené na informatiku či výpočetní techniku, kombinační schopnosti, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, schopnost učit se, přesnost, trpělivost.

Dobrý počítačový projektant analytik je na trhu práce žádaný.