Programátor

Úkolem programátora je vytvářet počítačové programy. Pracovními činnostmi jsou - analýza zadání příslušných úloh, pro které mají být zpracovány programy - jednání s uživateli o podobě programového výstupu, vyjasňování problémů, příp. úpravy zadání - popis struktur dat, s nimiž programy budou pracovat a jejich algoritmizace, tj. postupy zpracování po jednotlivých krocích - vytváření vlastních programů v příslušných programovacích jazycích - ověřování funkčnosti a správného chodu programů na konkrétních datech získaných od uživatelů - aplikace testovacích programů pro odstranění chyb v programech - konzultace a zaškolování uživatelů programů - úpravy existujících programů podle potřeb uživatelů - aplikace kontrolních či jiných programů nebo tvorba vlastních programů pro hledání chyb v datech či pro jiné operace s databázemi, propojování souborů - údržba programů a jejich dokumentace zahrnující změny vstupů nebo výstupů či konfigurace technického vybavení - údržba datových slovníků a správa systémů databází pro zajištění platnosti a bezpečnosti dat - předvádění nově vytvořených programů potenciálním zákazníkům.

Povolání je vykonáváno v kancelářském prostředí bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovním prostředkem je výpočetní technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy zaměřené na informatiku, kombinační schopnosti, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, schopnost učit se, přesnost, trpělivost.

Dobrý programátor je na trhu práce velmi žádaný.