Přadlák

Úkolem přadláka (resp. většinou přadleny) je výroba příze všeho druhu. Pracovními činnostmi jsou - sestavování a vážení balíků vlákenných textilních surovin - obsluha strojů a zařízení pro přípravu vlákenné suroviny k předení i samotných přádelnických strojů k výrobě různých přádelnických produktů - kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů - odebírání a odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků - soukání a tkaní různých druhů přízí z klasických i syntetických materiálů na různých druzích soukacích a skacích strojů - tvarování přízí z umělých vláken s využitím různých technologických postupů - spolupráce při přípravě a seřízení strojů při změně partie - ošetřování a běžná údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek.

Povolání je vykonáváno v přádelních provozech textilních továren v hlučném a prašném prostředí, ve směnném provozu.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především přádelnické stroje, zařízení a linky, šikovné ruce. Pracovním materiálem jsou textilní vlákna.

Vhodným předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru přadlák, zručnost, trpělivost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je dána přítomností textilní továrny v daném regionu a její prosperitou.