Pracovník bankovní přepážky

Úkolem pracovníka bankovní přepážky je vykonávat přepážkové bankovní služby klientům. Pracovními činnostmi jsou - jednání s klienty a jejich informování o nabídce bankovních služeb - zřizování, vedení a správa účtů klientů v české i zahraniční měně - vyřizování peněžních i bezhotovostních operací - prodej termínovaných vkladů, certifikátů, prodej a výkup akcií a další operace s cennými papíry - vydávání šekových knížek a platebních karet a jejich evidence - provádění administrativních činností v souvislosti se službami klientům a s jinými agendami v rámci banky.

Povolání je vykonáváno v prostorách bankovních hal, bez omezujících vlivů pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika a běžné kancelářské pomůcky.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou, (nejlépe ekonomického zaměření), soustředěnost, spolehlivost, přesnost, kultivovaný zjev a vystupování, schopnost jednat s lidmi.

Po značném nárůstu pracovních míst v bankách v minulých letech, se zdá, že trh práce je těmito profesemi nasycen.