Potrubář

Úkolem potrubáře je vyrábět, montovat a opravovat jednotlivé části potrubí i potrubní celky. Pracovními činnostmi jsou - výroba částí potrubí a jejich příslušenství z tenkostěnných a silnostěnných kovových trubek, plechů, profilovaných materiálů i nekovových ručním a strojním obráběním, kováním, ohýbáním, zastudena i zatepla, svařováním, pájením a pouzdřením čedičovými vložkami - zhotovování trubkových hadů - zhotovování přechodových spojů, rozdělovačů, tvarovek, odboček, t-kusů apod. - zhotovování těsnění pro potrubí velkých rozměrů a nepravidelných tvarů - montáž potrubních sestav podle dokumentace, bez úplné dokumentace podle modelu nebo podle situace na místě určení investičních celků a zařízení - zhotovování tlakových nádob a nádrží - montáž velkých prostorových potrubních systémů pro cukrovary, pivovary, plynárny, koksovny, cementárny, zařízení pro rafinaci ropy apod. často v těžko přístupný prostorách a bez přesné dokumentace - provádění tlakových zkoušek potrubí.

Povolání je vykonáváno v prostředí dílen a provozů, v nichž je třeba počítat s hlučností a s nečistotami.

Pracovními prostředky jsou např. kovoobráběcí stroje, svářečky, pájky, hořáky, ohýbačky, vrtačky, měřicí tlakové aparatury

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojní mechanik se zaměřením pro výrobu a montáž potrubí, fyzická zdatnost, zručnost, technické myšlení.

Po tomto povolání je na trhu práce určitá poptávka, liší se v různých regionech.