Posunovač

Úkolem posunovače je provádět posun a zajišťování vozů vlakové soupravy, aby měla správné vagóny, stála na správné koleji, byla nasměrována správným směrem a byla přitom dodržena všechna bezpečnostní opatření. Pracovními činnostmi jsou - posunování železničních vozů - t.j. vstoupení mezi vozy, zavěšení tzv. šroubovky, otočení kohoutů tzv. průběžné brzdy, odvěšení šroubovek a rychlé opuštění prostoru mezi vozy. existuje též tzv. posun odrazema a spouštěním, kdy lokomotiva najede na soupravu vagónů, tím stlačí spojovací zařízení a posunovač vytlačí oko šroubovky z háku zvenku, aniž by musel vstupovat mezi vozy - dávání a opakování předepsaných návěstí vedoucímu posunu nebo strojvedoucímu - vyvěšování a svěšování vozů s obsluhou brzd nebo jejich skupin podle spádových poměrů - zadržování spouštěných a odrážených vozů - zajišťování vozů proti ujetí zarážkami a vřetenovou brzdou - obsluha kolejových brzd - spojování a rozpojování elektrických kabelů u osobních vagónů - doprovod samostatně jedoucího hnacího vozidla, jeho přivěšování a odvěšování od vlaku.

Pracovním prostředím jsou Povolání je vykonáváno na nádražích. Je třeba počítat s hlučností, s nečistotami, se špatně přístupnými objekty práce, se směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou zejména šroubovací klíče a některé další ruční nářadí., zarážky, vřetenová brzda.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je obratnost, fyzická zdatnost, rychlost reakce, jako vzdělání stačí základní škola, je ale třeba absolvovat předepsaný kurs zakončený závěrečnou zkouškou.

Po tomto povolání není příliš poptávka.