Poštovní doručovatel

Úkolem poštovního doručovatele je doručovat lidem a organizacím všechny druhy poštovních zásilek včetně peněžních. Pracovními činnostmi jsou - přebírání a třídění poštovních zásilek - doručování dopisů, pohledů a dalších poštovních zásilek do schránek občanům a organizacím - doručování novin, časopisů apod. tiskovin do schránek občanům a organizacím - doručování zásilek přímo do vlastních rukou adresáta (telegramy, doporučené dopisy, balíky apod.) - doručování zásilek na dobírku a výběr této dobírky od adresáta - vyplácení poštovních poukázek a důchodů - prodej poštovních cenin - inkaso opakujících se plateb od obyvatelstva a jiných peněžních pohledávek - v přespolních doručovacích okrscích příjem poštovních zásilek a u zapsaných zásilek potvrzování jejich příjmu - na požádání informování občanů o možnostech využívání poštovních služeb - řízení osobního případně dodávkového automobilu, případně motocyklu nebo jízdního kola.

Povolání je vykonáváno převáženě venku, je proto třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovním prostředkem může být osobní či dodávkový automobil, popř. jízdní kolo, či motocykl.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy, počtářské schopnosti, dobrá paměť, spolehlivost, přesnost

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je.