Policejní referent

Úkolem policejního referenta je ta část práce u policie, která je převážně administrativního charakteru. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování policejních správních agend - přijímání osob, sepisování hlášení o událostech, které se jim staly - přezkoumávání udání, shromažďování potřebných náležitostí a podkladů - příprava opatření k nápravě nežádoucích jevů - zpracovávání návrhů správních rozhodnutí podle platných předpisů a norem včetně přípravy podkladů - shromažďování a vyhodnocování informací - vedení policejních evidencí, statistik a odborné dokumentace - vystavování a provádění změn v úředních dokladech, např. občanských nebo řidičských průkazech, pasech, vízech apod. - zpracovávání zpráv a vyjádření sloužících jiným úřadům a organizacím pro potřeby jejich rozhodování - zajišťování pasové agendy a cizinecké problematiky v daném regionu.

Povolání je vykonáváno v kancelářském prostředí bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky je výpočetní technika, psací potřeby a mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování školy poskytující úplné střední odborné vzdělání s maturitou, spolehlivost, přesnost, rychlost úsudku, schopnost slovně formulovat, schopnost improvizovat, dobrá paměť.

Po tomto povolání je určitá poptávka.