Policejní inspektor

Úkolem policejního inspektora je zajišťování velmi rozsáhlého okruhu policejních problematik. Pracovními činnostmi jsou - vykonávání, koordinace a řízení pořádkové, dopravní a železniční služby policie u základních a speciálních policejních útvarů, např. hlídkové obchůzkové a dozorčí činností - vykonávání, koordinace a řízení ochrany objektů a osob, policejní přepravy osob, materiálů a zásilek, doprovodu vlaků, ochrany železnic, letišť a jiných objektů a cestujících - šetření a správní řízení při vykonávání služby, např. v oblasti dopravních přestupků, nehod a havárií nebo ověřování technické způsobilosti silničních dopravních prostředků - vykonávání operativně pátracích činností kriminální policie - předvádění osob dopouštějících se trestné činnosti - provádění kriminalistickotechnických a obdobných (identifikačních) odborných úkonů - provádění prací se speciální přístrojovou a laboratorní technikou a speciálních operativně technických prací, např. při nasazování zpravodajské techniky, vyhledávání drog, výbušnin a nástražných výbušnin - vykonávání služby pohraniční policie (boj proti nelegálním přechodům hranic, proti pašování, zajšťování vyhoštění nežádoucích osob apod. - vykonávání služby letecké policie (pátraní po pohřešovaných, po nebezpečných pachatelích, po odcizených vozidlech, po uprchlých vězních, pomoc při živelních pohromách, činnosti v letecké záchranné službě).

Povolání je vykonáváno jednak v kancelářských prostorách jednak přímo v terénu a to může být na nejrůznějších místech. Občas je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami i s prací mimo rámec běžné pracovní doby.

Pracovními prostředky jsou běžná kancelářská technika včetně počítače, v krajních případech to může být i střelná zbraň.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je alespoň úplné střední vzdělání a příslušné policejní vzdělání, fyzická i psychická zdatnost, spolehlivost, schopnost rychlé a správné reakce a úsudku.

Po tomto povolání poptávka je, jsou ovšem také nároky na zájemce.