Pokladník

Úkolem pokladníka je zajišťovat příjem plateb od zákazníků příp. vyplácení plateb zákazníkům. Pracovními činnostmi jsou - V obchodních organizacích (tj. v obchodech, supermarketech, obchodních domech) - prohlížení zboží nakoupeného zákazníky, kontrola ceny každé položky a její zaznamenání ručně nebo elektronickým snímačem do pokladny - příjem peněz od zákazníků za nakoupené zboží, vracení jim zpátky - příjem plateb prostřednictvím platebních karet, šeků nebo stravovacích tiketů - prodej některého zboží, které se prodává přímo v pokladně - balení některého zboží - vedení a zpracovávání prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů. V peněžních organizacích (t.j. v bankách, spořitelnách, směnárnách) - provádění pokladních operací v tuzemské a zahraniční měně na základě písemných příkazů, dobropisů či výměn peněz a při přebírání tržeb - provádění hotovostních operací u cenných papírů, certifikátů a obligací - vedení záznamů a porovnávání s hotovostí - obsluha pokladen včetně technických peněžních zařízení - kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti přijímaných peněz.

Povolání je vykonáváno v prostorách obchodních či peněžních organizací, kde není nutné počítat s nepříznivými vlivy pracovního prostředí, s výjimkou směnného či sobotního provozu.

Pracovním prostředkem je především pokladna, čím dál častěji počítač, resp. terminál počítačové sítě.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je tříletý učební obor prodavač, který má řadu zaměření podle druhu prodávaného zboží, v oblasti peněžních organizací je zpravidla vyžadováno úplné střední vzdělání s maturitou. Dále pak počtářské schopnosti - hlavně rychlá a bezchybná práce s čísly, soustředěnost, přesnost, zručnost, spolehlivost.

Po tomto povolání je na trhu práce poměrně velká poptávka v oblasti obchodů, supermarketů a obchodních domů, poměrně nízká v oblasti bank a spořitelen.