Pojišťovacího expert

Úkolem pojišťovacího experta je široký okruh vysoce odborných činností z oblasti pojišťovnictví prováděných především formou návrhů, koncepcí, výzkumných zpráv a studií, konzultací, poradenství a expertiz. Pojišťovací expert může být buď zaměstnancem konkrétní pojišťovny a pracovat tedy pouze pro ni nebo může pracovat jako samostatný nezávislý expert, který se nechává najímat různými pojišťovnami i pojištěnci. Pracovními činnostmi jsou - koncepční zpracovávání a tvorba pojistné politiky, tvorba komplexních projektů v rozhodujících oblastech rozvoje pojišťovny - výzkum a vývoj nových pojišťovacích aktivit včetně zpracovávání analýz, prognóz a projektů - zkoumání a uplatňování ekonomických principů pojištění, vlivu ekonomiky pojištění na hospodaření a ekonomické výsledky pojišťovny, ověřování úspěšnosti působení pojišťovny v ekonomické sféře a na pojišťovacím trhu - zajišťování pojišťovnického marketingu, tj. reklamních a dalších aktivit vedoucích k prosazení pojišťovny na pojišťovacím trhu - k získání co největšího počtu pojištěnců - posuzování a oceňování rizik vznikajících pro pojišťovnu v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy (např. špatný zdravotní stav pojištěnce, rizikové povolání apod.) - zastupování různých stran při sporech mezi pojišťovnami a pojištěnci popř. dalšími organizacemi - provádění dohledu nad činností organizačních jednotek pojišťovny, jednotlivých poboček apod. - metodická a výchovná činnost - poradenské služby v oblasti vlastního pojištění, pojišťovacího rizika, právních, finančních a dalších záležitostí souvisejících s pojišťovnictvím.

Povolání je vykonáváno v kancelářích a jednacích místnostech, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování ekonomicky zaměřené vysoké školy, schopnost systematické práce a myšlení, kombinační a matematické schopnosti, schopnost správného a rychlého úsudku, schopnost jednat s lidmi, schopnost učit se.

Skutečně kvalitní pojišťovací expert může dosáhnout výborného uplatnění i vysokých příjmů.