Plavčík

Úkolem plavčíka je dbát na bezpečný provoz na koupališti, bazénu, pláži nebo jiném podobném zařízení. Pracovními činnostmi jsou - dozor nad koupajícími i nad celým provozem plovárny, koupaliště či pláže - zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob i osob využívajících pramice a jiná plavidla půjčovaná v rámci koupaliště - zachraňování tonoucích - poskytování první pomoci - napouštění bazénu - kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu - provádění dezinfekce - kontrola technického stavu zařízení na čištění a na úpravu vody, na rozvod vody, čerpadel, výměníků a jiných technologických zařízení, jejich obsluha a běžná údržba - kontrola teploty vody, její případná regulace - výuka plavání - provádění instruktáží pro záchranu tonoucích - případné řízení podřízených plavčíků.

Povolání je vykonáváno u vody a ve vodě, je třeba počítat s vystavením se slunečnímu záření, s vysokými teplotami i s měnícími se klimatickými podmínkami a s prací o víkendech a v době dovolených.

Pracovními prostředky jsou např. zařízení na čištění a úpravu vody, na rozvod vody, motorový člun, dalekohled atd.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování kurzu pro plavčíky, popř. kurzu pro plavecké mistry (má-li být součástí plavčíkovy činnosti i výuka plavání, což obvykle bývá), kladný vztah k vodě, perfektní plavecké schopnosti, fyzická zdatnost a obratnost, nebojácnost, rychlá reakce, spolehlivost, ukázněnost.

Poptávka trhu práce není velká, je to nepříliš se vyskytující povolání.