Pivovarník

Úkolem pivovarníka je provádět odborné práce při výrobě piva a pivovarského sladu. Pracovními činnostmi jsou - přejímka, skladování a ošetřováním sladovnického ječmene - výroba sladu zpracováním sladovnického ječmene máčením, klíčením, hvozděním, pražením, odkličováním, tříděním a dalšími úpravami - skladování, ošetřování, balení a expedice sladu - zpracovávání základních surovin pro výrobu piva (sladu, chmele, chmelového extraktu, surogátů) čištěním a šrotováním sladu, vystíráním a rmutováním sladového šrotu, scezováním sladiny, vařením, chlazením, čířením, spíláním a zakvašováním mladiny, kvašením, dokvašováním a ošetřováním piva v ležáckých sklepích, řezáním, filtrací a stáčením - řízení a obsluha chemicko-fyzikálních a biologicko-technologicch procesů včetně kontrolních činností ve sladovnické a pivovarnické výrobě pomocí prvků mechanizace, automatizace, měření a regulace - řízení a obsluha diskontinuálních a kontinuálních technologických zařízení, např. posuvných hromad, bubnů a skříní, šrotovacích stolic, varen, kvasných kádí a tanků, kontinuálních kvasných zařízení, kalolisů, filtračních linek, pasterizačních stanic, stáčecích linek láhví a sudů - udržování a množení kvasničných kultur - manipulační a hygienicko-sanitační práce - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků, senzorická kontrola jakosti výrobků - podíl na údržbě a opravách při technologických odstávkách výrobních zařízení.

Povolání je vykonáváno v prostředí pivovarů, kde je třeba počítat s různými nečistotami a s různými výpary.

Pracovními prostředky jsou např. pasterizační stanice, filtrační linky, šrotovací stolice, kádě, sudy, bubny, cisterny, stáčecí linky atd.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Pivovarník-sladovník, určitá zručnost, rychlost reakce, fyzická zdatnost.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde jsou pivovary. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.