Pilot

Úkolem pilota je řízení (pilotování) letadla. Pracovními činnostmi jsou: Vlastní pilotování letadla (popř. vrtulníku) s využitím navigačních přístrojů počítačového systému řízení letadla s cílem kvalitního, bezpečného a hospodárného průběhu letu v souladu se všemi platnými letovými předpisy a normami, včetně zvládání nouzových situací a rozhodování v kritických momentech (např. technická závada, náhlá změna povětrnostních podmínek apod.). Pomocné pilotní funkce (tehdy řídí-li letadlo velitel letadla), k nimž patří např. - ovládání motorů letadla - ovládání vedlejších orgánů řízení - vedení korespondence s pozemními pracovišti řízení letového provozu - navigace navigačních systémů a přístrojů. Další činnosti, které pilot vykonává, ať je či není velitelem letadla - studium letového programu a povětrnostních podmínek, konzultace s velitelem letadla a s dalšími členy posádky - kontrola přístrojů a zařízení v letadle před startem - komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen - provádění kontroly letadla a jeho zařízení po přistání - spolupráce s velitelem letadla na zpracovávání letového plánu, na výpočtu spotřeby pohonných hmot apod. Pokud je letoun schválen pro provoz s jedním pilotem, stává se pilot, který má oprávnění pro řízení tohoto letounu, velitelem letadla.

Povolání je vykonáváno v letadle. Z toho vyplývá nutnost srovnat se z pobytem ve výškách, s prací ve směnách, vzhledem k překonávání zeměpisných pásem i s měnícím se klimatem.

Pracovními prostředky jsou všechny prostředky řízení letadla, např. navigační systémy, diagnostické systémy, palubní počítač, komunikační prostředky, letové mapy, katalogy letišť apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou, je doporučeno vysokoškolské vzdělání s leteckou specializací, dále letecký (pilotní) výcvik podle předepsaných osnov pro dosažení kvalifikace tzv. obchodní pilot (u vojenského pilota podle vojenských předpisů a osnov) a konečně typový výcvik pro daný typ letounu podle předepsaných osnov (prokazování těchto dovedností se musí v určených intervalech periodicky opakovat). Dále pak tělesná a psychická zdatnost, dobrý zrak a sluch, soustředěnost, rychlost úsudku a reakce, přesnost, spolehlivost, ukázněnost, schopnost týmové práce, schopnost improvizovat.

Povolání patří mezi velmi náročná a tedy i velmi výběrová.