Pečovatelka

Úkolem pečovatelky je provádět péči o osoby, které tuto péči potřebují. Pečovatelka pracuje zpravidla jako pečovatelka v domácnosti nebo jako pečovatelka v určité instituci (ústavy, sanatoria apod.) nebo jako pečovatelka o děti. Pracovními činnostmi jsou:

Pečovatelka v domácnostech - pomoc starým nebo nepohyblivým lidem ve zvládání jejich domácích prací (úklid, příprava jídel, praní, žehlení, výměna ložního prádla apod.), popř. s prováděním jejich osobní hygieny, převlékáním apod. - podávání předepsaných léků - obstarávání nákupů příp. dalších pochůzek (na poštu, do čistírny, do lékárny apod.)

Pečovatelka v ústavech, sanatoriích, domovech důchodců - péče o zabezpečování základních životních potřeb starých, nemocných nebo nepohyblivých lidí (úklid, výměna prádla, pomoc s osobní hygienou, ohřívání a dolévání čaje, příp. krmení, převlékání apod.) - podávání předepsaných léků.

Pečovatelka o děti (v domácnostech) - příprava jídla pro děti, jejich případné krmení - mytí dětí, jejich převlékání, resp. pomáhání jim v převlékání, u malých dětí jejich přebalování - hraní si s dětmi - čtení dětem pohádek, vyprávění, zpívání, přeříkávání říkanek, básniček apod. - dávání dětem léků nebo mazání jejich pokožky mastičkami pokud to potřebují nebo to mají lékařsky předepsáno - zajišťování bezpečnosti dětí, neustálé dohlížení nad jejich činností - případné chození s dětmi na vycházky.

Povolání je vykonáváno většinou v prostředí pokojů s ležícími lidmi nebo domácností, také však ve venku (vycházky s lidmi na invalidních vozíkách, lékárny, obchody apod.).

Pracovními prostředky jsou např. vařič, sporák, příbory, koště, vysavač, pračka, žehlička, obvazová technika, teploměr, invalidní vozík.

Předpokladem pro výkon povolání je především vztah k lidem, umění jednat s nimi, spolehlivost, trpělivost. Vhodný je např. dvouletý studijní obor SOŠ (nematuritní) Ošetřovatel, Rodinná škola nebo některý z oborů zaměřený na sociální či charitativní práci.

Je to povolání, které bude vždy potřebné, které však může dělat jen ten, kdo chce opravdu pomáhat lidem a ne ten, kdo chodí do zaměstnání jen proto, aby si vydělal peníze.