Papírník

Úkolem papírníka je obsluhovat stroje zařízení na výrobu papíru, kartonů a lepenek.. Pracovními činnostmi jsou - dávkování surovin a mísení směsí pro výrobu papírů, kartonů a lepenek - mletí a barvení papíroviny na holendrech a mlecích linkách - obsluha sušicích a hladicích zařízení - obsluha rozvlákňovacích zařízení - obsluha dalších strojních zařízení na výrobu a zpracování dřeviny a papírenské látky např. papírenských strojů, strojů na výrobu nasávaných výrobků, dřevobrusů, kalandrů atd. - barvení různých druhů papírů, kartonů a lepenek na barvicích zařízeních - obsluha zařízení pro povrchovou úpravu různých druhů papírů, kartonů a lepenek - převíjení a řezání různých druhů papírů, kartonů a lepenek na převinovacích a řezacích strojích - řízení výroby různých druhů papírů, kartonů a lepenek na papírenských strojích dálkovým řízením z panelů nebo velínů, popř. s využitím automatizovaného systému řízení technologických procesů - seřizování a údržba papírenských strojních zařízení.

Povolání je vykonáváno v papírenských dílnách a provozech, kde je třeba počítat se stykem s chemikáliemi a s hlučností.

Pracovními prostředky jsou např. stroje na sekání dřeva, na rozvlákňování sběrového papíru, na výrobu buničiny, dřevobrusy, mlecí linky, prací linky, řezačky papíru, počítačky archů.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojník pro výrobu papíru, smysl pro techniku, rychlost reakce, určitá zručnost, fyzická zdatnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání závisí na přítomnosti a prosperitě papíren v příslušném regionu.