Palubní důstojník

Úkolem palubního důstojníka je zajišťování širokého okruhu činností na námořní lodi. Rozlišuje se 1., 2. a 3. palubní důstojník. Pracovními činnostmi jsou - 1. palubní důstojník: řízení provozu palubního úseku námořní lodi - podíl na vypracovávání rozvrhů činností na lodi a na koordinaci těchto činností - řízení nakládky a vykládky zboží - přejímka a výdej zboží - řízení rozmísťování zboží na lodi z hlediska bezpečnosti a stability lodi a nepoškozenosti nákladu, 2. palubní důstojník: obsluha navigačních zařízení - zajišťování navigačního vybavení lodi - aktualizace předepsaných znaků a signálů, 3. palubní důstojník: zajišťování připravenosti záchranných plavidel a dalších záchranných prostředků. Všichni palubní důstojnící se střídají v nepřetržité strážní službě na lodi. V případě nutnosti je jejich činností i řízení záchranných plavidel, na lodích bez radiodůstojníka pak i zajišťování radiokomunikačního spojení.

Povolání je vykonáváno na námořních lodích, je tedy třeba počítat s měnícími se a mnohdy velmi náročnými klimatickými podmínkami, s prací mimo běžnou pracovní dobu a s dlouhodobými pobyty mimo domov.

Pracovním prostředkem jsou např. námořní mapy, plavební příručky, navigační přístroje, radiokomunikační prostředky, radarové systémy, záchranné prostředky a další přístrojové vybavení lodi.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské vzdělání se zaměřením pro lodní dopravu, kurzy s mezinárodně uznávanými certifikáty pro námořní důstojníky (námořní navigace, obsluha radarových systémů, první pomoc na moři, angličtina a další), velmi dobrý zdravotní stav, tělesná a psychická zdatnost, dobrý zrak a sluch, obratnost, rychlost reakce a úsudku, schopnost zjednat si autoritu, ukázněnost, spolehlivost.

Jedná se o poměrně vzácné povolání s vysokými nároky pro zájemce.